سرود ملی افغانستان

قانون اساسی جدید افغانستان که درسال ۲۰۰۴ توسط لویه جرگه بتصویب رسید، حکم مینماید که سرود ملی باید به زبان پشتو که یکی ازدو زبانهای رسمی کشور می باشد، همینطور درقانون اساسی آمده‌است که ضمن اسمای ملیتهای بزرگ باید کلمات الله اکبر نیز در سرود ملی جدید گنجانیده شود.

سرود ملی جدید افغانستان که تصنیف آن توسط عبدالباری جهانی سروده شده و آهنگ آن را ببرک وسا که فعلاً رهبر آرکستر سمفونی کشور آلمان است ساخته و در ماه مه سال ۲۰۰۶ میلادی در شهر برلین ثبت شد که خوانندگان آن عبدالوهاب مددی، صادق فطرت (ناشناس) پیکر افسانه، حسین ارمان، مشعل ارمان، شهنا و دو، سه هنرمند جوان دیگر می‌باشند. اصل متن این سرود به زبان پشتو سروده شده‌است که در آن اسامی برخی از اقوام ساکن افغانستان چون بلوچها، ازبکها، پشتونها، هزاره‌ها، ترکمنها، تاجیکها، عربها، گوجرها، پامیریها، نورستانیها، براهوییها، قزلباشها، ایماقها، و پشه‌ایها ذکر گردیده‌است.

 

دا وطن افغانستان دی

دا عزت د هر افغان دی

کور د سولی کور د توری

هر بچی یی قهرمان دی

دا وطن د تولو کور دی

د بلوچو د ازبکو

د پشتون او هزاره وو

د ترکمنو د تاجکو

ورسره عرب، گوجر دی

پامیریان، نورستانیان

براهوی دی، قزلباش دی

هم ایماق، هم پشه ییان

دا هیواد به تل زلیژی

لکه لمر پرشنه آسمان

په سینه کی د آسیا به

لکه زره وی جاویدان

نوم د حق مودی رهبر

وایو الله اکبر وایو الله اکبر

ترجمه فارسی

این کشور افغانستان است

این عزت هر افغان است

میهن صلح، جایگاه شمشیر

هر فرزندش قهرمان است

این کشور میهن همه است

از بلوچ، از ازبکها

از پشتون، هزاره‌ها

از ترکمن و تاجیکها

هم عرب و گوجرها

پامیری، نورستانیها

براهویی است و قزلباش

هم ایماق و پشه‌ئیان

این کشور همیشه تابان خواهد بود

مثل آفتاب در آسمان کبود

در سینهٔ آسیا

مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر

می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر

اولین سرود ملی افغانستان درزمان سلطنت امان الله شاه، در دههٔ بیست به سبک موسیقی غربی، به زبان پشتو سروده شد. در زمان سلطنت حبیب الله کلکانی (پسر سقاو) درسال ۱۹۲۹ سرود ملی وجود نداشت، اما بعداً در زمان سلطنت محمد نادرخان در سالهای ۱۹۳۳ سرودملی به زبان پشتو و به سبک نظامی خوانده می‌شد، و در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ سرود ملی بدون الفاظ توسط موسیقی نواخته می‌شد.

+ نوشته شده توسط عبدالواسع هیله من غزنوی در Sun 12 Jul 2009 و ساعت 10 قبل از ظهر |
شبکه قرآنی افغانستان Site Meter